Adviezen

Het hebben of krijgen van een hartprobleem is op zich al belastend voor de betrokkene, het wordt vaak nog extra gecompliceerd als er sprake is van al dan niet inzetbaarheid voor werk. Of dat mogelijk is, hangt af van de aard van het werk en het desbetreffende hartprobleem. In de beoordeling van de situatie speelt de bedrijfsarts een cruciale rol.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen wij deze service niet meer verlenen in verband met nieuwe tarieven, waardoor het voor CardioExpert niet meer mogelijk is dit te doen. 

Een rijbewijs is een grote verantwoordelijkheid. U moet uw voertuig goed onder controle hebben, maar u moet ook in medisch opzicht geschikt zijn om deel te nemen aan het steeds drukker wordende verkeer. Hiervoor heeft de overheid de Verklaring van geschiktheid in het leven geroepen. Deze wordt uitgegeven door het CBR als u aan alle geestelijke en lichamelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig op de weg kan begeven kan het dus mogelijk zijn dat u eerst een medische keuring moet ondergaan.

Professioneel musiceren en dansen kan men gelijk stellen aan topsport. Elke keer als er wordt opgetreden moet er weer een topprestatie worden neergezet. Musici hebben veel specifiek aan de voor hun hun instrument vereiste speelwijze (inclusief zang) gerelateerde klachten. Daarnaast is er ook de stress, de podiumangst, onregelmatige werktijden, en de lifestyle gerelateerde problematiek (te weinig lichaamsbeweging, alcohol, roken etc). 

Bij Cardioexpert kunt u terecht als er een cardiologisch probleem is ten aanzien van duiken. Kun je duiken na een hartinfarct? Met een ritmestoornis? Met een pacemaker? Voor al deze en andere vragen kunt u terecht bij Cardioexpert. Cardioexpert bezit niet alleen cardiologische expertise, er is ook expertise op het gebied van de duikgeneeskunde. In 2011 heb ik het diploma "Arbeid onder overdruk" ("Duikerarts A") gehaald. Als consulent van het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine te Den Helder heb ik veel geadviseerd over duikers met hartafwijkingen en duikers met duikongevallen.

Cardioexpert heeft een ruime ervaring in het verlenen van cardiologische adviezen aan sporters. Het betreft hierbij advies aan professionele sporters en aan amateurs. Het betreft hier bijvoorbeeld adviezen over abnormale geruisen, abnormale ECG's, maar bijvoorbeeld ook over sporten na een hartinfarct of sporten met een cardiomyopathie of met een ICD (inwendige defibrillator).

Bij de polikliniek Cardioexpert is de expertise aanwezig voor het beoordelen van de cardiale problemen zoals deze zich voordien bij beroepsvliegers (cat 1) en privevliegers (cat 2). Door mijn consulentschap bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg ben ik betrokken bij veel vlieggerelateerde cardiologische problematiek. Ook heb ik een aantal jaren het consulentschap cardiologie uitgeoefend voor KLM Healthservices. Momenteel ben ik cardiologsich consulent voor het Aeromedical Expert Center te Schiphol-Oude Meer. In 2012 heb ik het diploma Authorised Medical Examiner gehaald.

Het team van Cardioexpert is ook mobiel inzetbaar. Het is mogelijk om cardiologisch onderzoek te doen en een cardiologische expertise te laten verrichten in uw vertrouwde omgeving.  Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een gezondheidscentrum, een sportmedisch adviescentrum  of een sportschool. Ook bij evenementen kan het team van Cardioexpert u van dienst zijn.

In overleg met u wordt nagegaan wat de beste oplossing is voor uw vraag. Tarieven in overleg.