Cardiologisch advies bij Dansers & Musici

Professioneel musiceren en dansen kan men gelijk stellen aan topsport. Elke keer als er wordt opgetreden moet er weer een topprestatie worden neergezet. Musici hebben veel specifiek aan de voor hun hun instrument vereiste speelwijze (inclusief zang) gerelateerde klachten. Daarnaast is er ook de stress, de podiumangst, onregelmatige werktijden, en de lifestyle gerelateerde problematiek (te weinig lichaamsbeweging, alcohol, roken etc). 


Het verbaast dan ook niet, dat, volgens een onderzoek van Stotijn (2006) (onder andere): 1) beroepsmusici 20-22 % eerder overlijden dan gemiddeld in de bevolking, 2) hartziekten zoegen voor 5 % hogere sterfte onder musici , 3) podiumangst bij 60 % het spelen beinvloedt 4) het gebruikt van beta blokkers tussen de 27 en 30 % van deberoepsmusici ligt. Net als bij de topsporters hebben musici baat bij snelle en grondige evaluatie van hun klachten en een advies op maat.

Voor verdere informatie zie het kopje "Expert Center"