Cardiologisch advies bij Vliegen

Bij de polikliniek Cardioexpert is de expertise aanwezig voor het beoordelen van de cardiale problemen zoals deze zich voordien bij beroepsvliegers (cat 1) en privevliegers (cat 2). Door mijn consulentschap bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg ben ik betrokken bij veel vlieggerelateerde cardiologische problematiek. Ook heb ik een aantal jaren het consulentschap cardiologie uitgeoefend voor KLM Healthservices. Momenteel ben ik cardiologsich consulent voor het Aeromedical Expert Center te Schiphol-Oude Meer. In 2012 heb ik het diploma Authorised Medical Examiner gehaald.

De richtlijnen voor keuringen in de de luchtvaart zijn strikt gereguleerd volgens het JAR-FCL 3. Er is momenteel een overgangssituatie naar een Europese regelgeving (European Aviation Safety Agency, EASA).

De cardiologische keuringseisen voor klasse 1 (beroepsvliegers) en klasse 2 (privevliegers) en de toelichting hierop zie het "Expert Center"