folder Richtlijnen Arbeid & Arbeidsongeschikheid

Documents

pdf Achtergrond bij richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten Popular

De bedrijfsarts kan een belangrijke invloed uitoefenen op een goede werkhervatting van mensen met een ischemische hartziekte. In de praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig te zijn om een juiste inschatting te maken van de belastbaarheid van een werknemer met een ischemische hartziekte.

pdf COPD Chronisch hartfalen Popular

Er bestaat een brede behoefte om het verzekeringsgeneeskundig handelen beter te onderbouwen met kennis en onderzoek. Een constatering die ook door de Raad voor Gezondheidsonderzoek is gedaan in 2004

document Hart voor de oudere werknemer: mogelijkheden en moeilijkheden Popular

 • Introductie
 • Een beetje getallen: hoe groot is het probleem?
 • Wat zijn de richtlijnen
 • Casus
  • caronairlijden, angina pectoris
  • diagnostiek: MSCT scan
  • therapie: stents
  • belastbaarheid
 • Conclusie
 • Wat te doen in geval van nood?

pdf Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten Popular

De bedrijfsarts kan belangrijke invloed uitoefenen op een goede werkhervatting van de werknemer met een ischemische hartziekte. In de praktijk blijkt het echter niet altijd gemakkelijk te zijn om een juiste inschatting te maken van de belastbaarheid van de werknemer met een ischemische hartziekte.

pdf Verzekeringsgeneeskundige protocollen Popular

In dit advies presenteert de Gezondheidsraad het laatste in een reeks van in totaal tien verzekeringsgeneeskundige protocollen, alsmede herzieningen van de eerste twee protocollen in de reeks. De protocollen zijn bedoeld ter ondersteuning van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling en worden uitgebracht op verzoek van de minister van SZW.