folder Richtlijnen besturen van Motorrijtuigen

Documents

document Cardiologische aandoeningen, geneesmiddelen en verkeer Popular

  • CBR keuringen
  • Epidemiologie cardiaal gerelateerde verkeersongevallen
  • Keuringseisen Hartziekten
  • Cardiale aandoeningen
  • Cardiale medicatie
  • Verkeer en ICD\'s
  • Conclusie

pdf Medische rijgeschiktheid Popular

 

In dit advies formuleert de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad
(hierna genoemd: de \'commissie\') richtlijnen voor de beoordeling van de medische
geschiktheid tot deelname aan het gemotoriseerde verkeer. In het verleden heeft de
Raad drie adviezen van deze strekking uitgebracht. Het voorliggende advies is in het
bijzonder een herziening van het laatste (in 1985) verschenen document.

pdf Mogelijke redenen voor verwijzing naar medisch specialist Popular

 Hieronder vindt u een verduidelijkende lijst van aandoeningen waarvoor (meestal) een nader
specialistisch onderzoek nodig is.
Het is dus mogelijk dat in uw geval de reden voor verwijzing niet in de lijst voorkomt.

pdf Rijgeschiktheid Popular

Op 17 juli 2007 vroeg de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) advies over twee kwesties.


De eerste kwestie betreft de regeling voor veneuze hersenvatafwijkingen uit het
hoofdstuk over tumoren en doorbloedingsstoornissen van de Regeling eisen
geschiktheid 2000 (REG 2000). In 2008 bracht de Gezondheidsraad hierover een
briefadvies uit.

pdf Rijgeschiktheid van personen met een ICD Popular

 

In dit advies geeft een commissie van de Gezondheidsraad een herbeoordeling van de medische
geschiktheid voor deelname van personen met een zogeheten implanteerbare cardioverter-
defibrillator (ICD) aan het gemotoriseerde verkeer. Volgens de huidige wettelijke
bepalingen geldt voor deze mensen een absoluut rijverbod. In de wetenschappelijke
literatuur wordt vanaf medio jaren negentig gesteld dat sommige ICD-dragers onder
voorbehoud geschikt kunnen worden verklaard voor het besturen van een motorvoertuig.

pdf Rijgevaarlijke geneesmiddelen Popular

 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een Zelfstandig Bestuursorgaan
(ZBO) dat door de overheid is aangewezen om bepaalde wettelijke taken uit te voeren. Het
CBR is zelf geen overheid, maar een stichting die zijn eigen inkomsten genereert uit door de
Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde tarieven.