folder Richtlijnen Duiken

Documents

pdf Cardiologisch advies bij duiken Popular

Bij Cardioexpert kunt u terecht als er een cardiologisch probleem is ten aanzien van duiken. Kun je duiken na een hartinfarct? Met een ritmestoornis? Met een pacemaker? Voor al deze en andere vragen kunt u terecht bij Cardioexpert. Cardioexpert bezit niet alleen cardiologische expertise, er is ook expertise op het gebied van de duikgeneeskunde. In 2011 heb ik het diploma \"Arbeid onder overdruk\" (\"Duikerarts A\") gehaald. Als consulent van het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine te Den Helder heb ik veel geadviseerd over duikers met hartafwijkingen en duikers met duikongevallen.

pdf Fitness to Dive Standards Guidelines for Medical Assessment of Working Divers Popular

Commercial divers, being highly specialised professionals are often working in international waters or inshore in foreign countries. Different regulations result in complications of mutual recognition of certifications. Until now, no European or international standard has been in use and the British Health and Safety Executive has abandoned a practice of evaluating foreign certifications that eventually were considered equivalent to the British HSE Standards.

pdf Richtlijnen duiken Trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia Popular

Deze richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met gebruik van medicamenten die een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken, namelijk trombocytenaggregatieremmers en anticoagulantia. In deze richtlijn wordt deels voorheen ongeschreven consensus vastgelegd, maar een belangrijke wijziging ten opzichte van eerder gebruikelijke advisering in Nederland is het duiken onder gebruik van anticoagulantie als relatieve in plaats van absolute contra-indicatie te beschouwen.

pdf Tauchen und Herz Popular

Tauchen mit autonomem Tauchgerät hat sich zu einem beliebten Freizeitsport entwickelt, und es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass nicht nur junge, gesunde Menschen, sondern auch solche mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen diese Aktivität aufnehmen.