Tarieven

Verzekerde Zorg

Cardioexpert heeft contracten met de ziektekostenverzekeraars via het IJsselland ziekenhuis. Voor degenen die niet verzekerd zijn of die hiervan geen gebruik willen maken geldt het zogenaamde passantentarief. Het tarief kunt u vinden op bijgaande tabel. Ook second opinions worden over t algemeen vergoed. Gelieve hierover wel te overleggen met uw zorgverzekeraar. Bekijk hier het passantentarief voor 2017

Het passantentarief wordt direct aan u gedeclareerd, waarna u dit weer kunt declareren aan uw verzekeraar. Over het algemeen wordt 80 tot 100 % vergoed, waarbij u soms wel en soms niet de wettelijk verplichte eigen bijdrage moet betalen. Heeft u uw eigen bijdrage voor het betreffende jaar al betaald, dan is dit niet meer van belang voor declaraties van Cardioexpert.

Deze lijst is niet exclusief. Indien er sprake is van een zorgprduct dat niet op de lijst staat zal hiervoor een passend tarief worden berekend. Voor de specifieke regeling van uw ziektekostenverzekeraar zie second opinion

Niet verzekerde zorg

Dit betreft over het algemeen zorg geleverd voor keuringen en beoordelingen. Ook de keuringen in het kader van het rijbewijs (CBR) vallen hier onder. 

Voor niet verplichte keuringen is geen BTW verschuldigd. Voor verplichte keuringen is wel BTW (21 %) verschuldigd.

De tarieven zijn alsvolgt (ex BTW 21 %):


Vliegmedische keuring

Dit omvat ook alle door de luchtvaartautoriteiten vereiste onderzoeken

Klasse 1 € 400,00
Klasse 2 € 300,00
KNVVL € 275,00

Duikmedische keuringen

Beroepsduikers  € 400,00
Recreatieve duikers € 300,00

Arbeidskundige cardiologische beoordeling

Beoordeling in kader van ziektewet € 700,00
Beoordeling in kader van WIA € 700,00