DSW

Basisverzekering: 100% voor zorg uit de basisverzekering.

U krijgt een vergoeding wanneer u of uw behandelend arts behoefte heeft aan een second opinion van een andere medisch specialist en de behandeling of diagnose waarvoor de second opinion wordt gevraagd onder de voorwaarden van deze verzekering valt. Een verwijzing is nodig.

AV Standaard, AV Top, AV student

100 % Vergoed worden de kosten verbonden aan het verkrijgen van een second opinion in Nederland van een andere specialist dan de behandelend specialist op verwijzing van de huisarts. Kosten worden vergoed voorzover er geen aanspraak bestaat op vergoeding uit de basisverzekering.