OHRA

Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, kunt u extra advies inwinnen. U gaat dan naar een andere arts of medisch deskundige dan degene bij wie u onder behandeling bent. Dat heet een second opinion (tweede mening). De second opinion is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. Of als u denkt dat de diagnose niet helemaal goed is. De tweede deskundige geeft alleen zijn mening. Hij of zij neemt de behandeling niet over.

Wat krijg ik in 2012 vergoed?

De basisverzekering vergoedt een second opinion. Maar OHRA vergoedt niet de kosten van:

  • een second opinion over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent;
  • bepaalde onderzoeken die al uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto of MRI-scan. Laat u zo'n onderzoek bij een second opinion opnieuw doen? Dan worden de kosten daarvan dus niet vergoed.

Heb ik een wettelijke eigen bijdrage?

Nee, voor een second opinion betaalt u geen eigen bijdrage.

Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

Nee, u heeft geen toestemming nodig van OHRA. Ook hoeft u voor een second opinion geen toestemming te vragen aan de arts of medisch deskundige die u behandelt. Wel is het aan te raden om hem of haar van tevoren in te lichten.