UMC Zorgverzekering

Medisch specialistische zorg: (hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie en begeleiding, stoppen met roken): 100%