VGZ

Medisch specialistische zorg: hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijk verpleging in de thuissituatie en begeleiding bij het stoppen met roken (na toestemming2):

Volledig vergoed in de Basisverzekering