Zilveren Kruis/Achmea

Wanneer krijgt u wel en geen vergoeding?

U krijgt een vergoeding wanneer:

  • U of uw behandeld arts behoefte heeft aan een second opinion van een andere medisch specialist en
  • De behandeling of diagnose waarvoor de second opinion wordt gevraagd onder de voorwaarden van deze verzekering valt.

Let op: Alleen een second opinion bij een medisch specialist of (indien u een tandartsverzekering heeft) een tandarts wordt vergoed. Een psycholoog, sportarts of huisarts is geen medisch specialist.

Hoeveel krijgt u vergoed?

Basisverzekering:
100% voor zorg uit de basisverzekering.

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico
Op deze vergoeding is het eigen risico van toepassing. Daardoor komt mogelijk een deel van de kosten voor uw rekening.

Wat moet u regelen?

Verwijzing
U heeft een verwijzing van uw behandelaar nodig. Dit kan een huisarts, medisch specialist, klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn.