Cardiologisch advies bij Dansers & Musici

Professioneel musiceren en dansen kan men gelijk stellen aan topsport.

pexels-photo-209948

Professioneel musiceren en dansen kan men gelijk stellen aan topsport. Elke keer als er wordt opgetreden moet er weer een topprestatie worden neergezet. Musici hebben veel specifiek aan de voor hun hun instrument vereiste speelwijze (inclusief zang) gerelateerde klachten. Daarnaast is er ook de stress, de podiumangst, onregelmatige werktijden, en de lifestyle gerelateerde problematiek (te weinig lichaamsbeweging, alcohol, roken etc).

Het verbaast dan ook niet, dat volgens een onderzoek van Stotijn (2006) 1) 20-22% van de beroepsmusici eerder overlijdt vergeleken met de gemiddelde bevolking, 2) hartziekten een 5 % hogere sterfte onder musici veroorzaken, 3) podiumangst bij 60 % het spelen beïnvloedt , 4) 27-30 % van de beroepsmusici bèta blokkers gebruikt. Net als bij de topsporters hebben musici baat bij snelle en grondige evaluatie van hun klachten en een advies op maat.

Voor verdere informatie zie het kopje "Expert Center"

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties