Over ons

Missie

De missie van Cardioexpert is om cardiologische patienten te adviseren en te begeleiden, waarbij in het bijzonder wordt gefocussed op de gevolgen van de cardiologische problematiek voor de uitoefening van het beroep, de sport of de hobby van betreffende patient.

Visie

Er zijn in Nederland vele uitstekende klinische en poliklinische (ZBC's) cardiologische centra die zich richten op de diagnostiek en behandeling van cardiologische patienten. Cardiologische patienten zijn, net als iedereen, bezig met hun dagelijkse dingen, zoals werken en sporten. In sommige gevallen kunnen de cardiologische problemen een belemmering vormen voor de uitvoering van het beroep, de sport of de hobby van betrokkenen. Voorbeelden van dergelijke problematiek zijn: een brandweerman met een (levensbedreigende) ritmestoornis, een piloot met pijn op de borst, iemand die geopereerd is aan het hart en wil gaan scuba duiken, iemand met een hartspierziekte die wil hardlopen , de uitvoerend musicus met hartkloppingen, de werknemer die enige tijd ziek is geweest in verband met hartklachten en waarvan het onduidelijk is wat zijn werkgerelateerde beperkingen zijn etc.

Het is de visie van Cardioexpert om hét expertisecentrum in Nederland te worden voor dit soort problemen. Aangezien er altijd sprake is van een problematiek op het grensgebied tussen cardiologie en andere disciplines, is het de visie van Cardioexpert dat deze problematiek multidisciplinair moet worden benaderd, in overleg met de experts op de diverse gebieden. Te denken vaIt hierbij aan sportartsen, vliegerartsen, duikerartsen, en bedrijfsartsen. In verband hiermee heeft Cardioexpert dan ook een medisch expert panel geformeerd waarin experts zitting hebben die Cardioexpert adviseren bij problemen op hun gebied.

Samenwerking

Er is een samenwerkingsverband met het IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan de IJssel.

Prins Constantijnweg 2
2906 ZC
Capelle a/d IJssel
Tel.nr: (010) 258 5000
www.ysl.nl