Ziektekostenverzekeraars

- Basispolis Basic voor € 108,25 volledig
- Compactpolis voor € 5,25 geen vergoeding
- Compleetpolis voor € 16,00 geen vergoeding
- Comfortpolis voor € 29,55 geen vergoeding
- ComfortPluspolis voor € 52,50 geen vergoeding
- 50+ Actief Polis voor € 25,50 geen vergoeding
- Gezinnenpolis voor € 24,75 geen vergoeding

Een second opinion (tweede mening) is het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Deze deskundige geeft op verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over. Je kunt een second opinion vragen als je met betrekking tot de behandeling voor een belangrijke beslissing komt te staan of als je twijfelt over een diagnose of behandeling. Ook kan het voorkomen dat je behandelend arts voorstelt de mening van een andere arts te vragen.

Voor zorg uit basisverzekering door medisch specialist vanuit (Keuze) Zorg Plan 100%

Vergoed in de basisverzekering.

Hoe kijkt een andere arts er tegenaan?
Een second opinion, de mening van een andere arts, kan veel van uw twijfels wegnemen.

Een operatie of behandeling is vaak ingrijpend. Misschien twijfelt u over de diagnose of voorgestelde behandeling. De mening van een andere arts kan u dan helpen om meer zekerheid te krijgen.

Een second opinion is een belangrijk dekking vanuit de aanvullende verzekeringen omdat dit erg kostbaar kan zijn. De Amersfoortse vergoed een second opinion vanuit alle aanvullende verzekeringen.

Staat u voor een belangrijke medische beslissing of twijfelt u aan de diagnose en wilt u graag de mening van een andere medisch specialist? De Friesland Zorgverzekeraar helpt u bij het krijgen van een second opinion.

Basisverzekering: 100% voor zorg uit de basisverzekering.

U krijgt een vergoeding wanneer u of uw behandelend arts behoefte heeft aan een second opinion van een andere medisch specialist en de behandeling of diagnose waarvoor de second opinion wordt gevraagd onder de voorwaarden van deze verzekering valt. Een verwijzing is nodig.

Wij vergoeden de kosten van een second opinion. Een second opinion is het vragen van een beoordeling van een door uw arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling aan een tweede, onafhankelijke arts die werkzaam is op hetzelfde specialisme/vakgebied als de eerste behandelaar.

Voor zorg uit basisverzekering door medisch specialist. Vanuit de Interpolis Basisverzekering 100%.

Vergoeding van second opinion

Bij een second opinion (tweede mening) legt u de gestelde diagnose of voorgestelde behandeling van een arts voor aan een tweede arts. Deze tweede arts is onafhankelijk en werkzaam op hetzelfde specialisme of vakgebied als de eerste geconsulteerde arts.

Wij vergoeden de kosten van een second opinion. Een second opinion is het vragen van een beoordeling van een door uw arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling aan een tweede, onafhankelijke arts die werkzaam is op hetzelfde specialisme/vakgebied als de eerste behandelaar. Het oordeel of advies kan zowel door u als door de behandelend arts worden gevraagd.

Als u twijfelt over een diagnose of behandeling, kunt u extra advies inwinnen. U gaat dan naar een andere arts of medisch deskundige dan degene bij wie u onder behandeling bent. Dat heet een second opinion (tweede mening). De second opinion is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. Of als u denkt dat de diagnose niet helemaal goed is. De tweede deskundige geeft alleen zijn mening. Hij of zij neemt de behandeling niet over.

U heeft recht op vergoeding van kosten van een second opinion. Een second opinion is diagnostiek door of een advies over te verlenen geneeskundige zorg van een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder van de eerdere diagnostiek of het eerdere advies. De andere zorgaanbieder moet werkzaam zijn op hetzelfde vakgebied als de oorspronkelijke zorgaanbieder. U moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke zorgaanbieder, die de regie houdt over de behandeling.

Verwijzing:
U moet een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist.

Basisverzekering: 100% voor zorg uit de basisverzekering.

Medisch specialistische zorg: (hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie en begeleiding, stoppen met roken): 100%

Medisch specialistische zorg: hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijk verpleging in de thuissituatie en begeleiding bij het stoppen met roken (na toestemming2):

Volledig vergoed in de Basisverzekering

Wanneer krijgt u wel en geen vergoeding?

U krijgt een vergoeding wanneer:

  • U of uw behandeld arts behoefte heeft aan een second opinion van een andere medisch specialist en
  • De behandeling of diagnose waarvoor de second opinion wordt gevraagd onder de voorwaarden van deze verzekering valt.

Let op: Alleen een second opinion bij een medisch specialist of (indien u een tandartsverzekering heeft) een tandarts wordt vergoed. Een psycholoog, sportarts of huisarts is geen medisch specialist.

Voor al uw medewerkers of leden biedt Zorg en Zekerheid een passend basispakket. We hebben de Zorg Zeker Polis en de Zorg Vrij Polis. In deze pakketten vallen de meest gebruikelijke kosten zoals huisarts, specialist, ziekenhuisopname, paramedische hulp, ziekenvervoer en second opinion.