Bedrijfsvoering CardioExpert in verband met Corona

CardioExpert voert vanaf heden (01-07-2020) weer alle expertises uit.

In verband met de Corona pandemie zullen nog wel de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

1) De dag voordat een cliënt door ons gezien wordt, zal Erna van der Meel, officemanager, bij de cliënt telefonisch navraag doen naar eventuele klachten in de vorm van hoesten en/of andere luchtweg gerelateerde klachten. Als betrokkene klachten heeft, vindt het consult geen doorgang. Desgewenst kan betrokkene zich na tenminste 3 weken opnieuw voor een consultaanvraag tot ons richten, waarna eenzelfde toetsing zal plaatsvinden.
Een cliënt, die een dag voor het consult temperatuur verhoging blijkt te hebben (> 37.5 C), wordt dringend geadviseerd om de huisarts te raadplegen; het consult bij CardioExpert komt onder dergelijke omstandigheden te vervallen.

2) Naast deze screening, zal het personeel van CardioExpert consulten voortaan uitvoeren zoals voorgeschreven in de meest recente Leidraad van de VSG/ FMI/ SBOS en de statement van de American Society of Echocardiography . Dat wil zeggen dat er onder bepaalde voorwaarden met mondkapje, handschoenen en eventueel met spatscherm of bril kan worden gewerkt.

3) Daarnaast wordt alle tijdens het consult gebruikte apparatuur na het consult gereinigd volgens de aanwijzingen, die het RIVM en de ASE hierover hebben gepubliceerd.

met vriendelijke groet,

CardioExpert bv bestaat uit
Jeroen J.J. Bucx, cardioloog
Rienk Rienks, cardioloog
Ferry Koevoets, cardiofysiologisch laborant

Referenties:

ASE Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak (Journal of the American Society of Echocardiography, March 2020, Volume 33, Issue 3)

Leidraad bij het opschalen van de extramurale SMI’s (ZBC’s en solo-praktijken) na de beperkende overheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie; bijgestelde 3 e versie uitgebracht op 20 mei 2020.

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties