Bedrijfsvoering CardioExpert in verband met Corona

Geachte klient / verwijzer,

CardioExpert ziet zich in verband met de ernst en de uitgebreidheid van de CORONA epidemie genoodzaakt haar werkzaamheden drastisch in te perken, zowel om te voorkomen dat haar klienten door een polikliniek bezoek geinfecteerd zouden raken, maar ook om haar eigen medewerkers voor dat gevaar te behoeden.

Tegen deze achtergrond zullen wij tot nader order geen expertises meer uitvoeren bij klasse 2 vliegers en recreatieve duikers. Ook recreatieve sporters zullen we voorlopig niet meer voor onderzoek ontvangen.
Alleen ten behoeve van klasse 1 vliegers, professionele duikers en professionele sporters en patienten met mogelijk cardiale klachten zullen we na overleg met betrokkene en/of verwijzer polikliniek bezoeken inplannen.

De dag voordat een klient door ons gezien wordt, zal mevr. E. v.d. Meel, officemanager, bij de keurling telefonisch navraag doen naar eventuele klachten in de vorm van hoesten en/of andere luchtweg gerelateerde klachten. Als betrokkene klachten heeft, vindt het consult geen doorgang. Desgewenst kan betrokkene zich na tenminste 3 weken opnieuw voor een consultaanvraag tot ons richten, waarna eenzelfde toetsing zal plaatsvinden.
Een klient, die een dag voor het consult temperatuur verhoging blijkt te hebben (> 37.5 C), wordt dringend geadviseerd om de huisarts te raadplegen; het consult bij CardioExpert komt onder dergelijke omstandigheden te vervallen.

Naast deze screening, zal het personeel van CardioExpert consulten voortaan uitvoeren in beschermende kleding. Daarnaast wordt alle tijdens het consult gebruikte apparatuur na het consult gereinigd volgens de aanwijzingen, die het RIVM en de ASE hierover hebben gepubliceerd (zie referenties).

We hopen door deze maatregelen onze klienten enerzijds tegen onnodige risico’s te beschermen, anderzijds beroepsgroepen, voor wie het uitvoeren van het consult in verband met de beroepsuitoefening noodzakelijk is, voldoende tegemoet te komen.

We realiseren ons dat onze service verlening door deze maatregelen ernstig geweld wordt aangedaan, maar wij gaan er vanuit dat de noodzaak hiervoor na alle publicaties, door overheid en andere gezaghebbende organen zoals het RIVM, inmiddels voldoende bij u duidelijk is geworden. We zullen genoemde werkwijze voorlopig aanhouden totdat de verantwoordelijke instanties aangeven dat het verantwoord is om genoemde werkwijze gedeeltelijk of blijvend te verlaten, waarna wij deze aanwijzingen direkt zullen opvolgen.

Vertrouwend u hiermee voldoende ingelicht te hebben,
met vriendelijke groet,


CardioExpert bv bestaat uit
Jeroen J.J. Bucx, cardioloog
Rienk Rienks, cardioloog
Ferry Koevoets, cardiofysiologisch laborant

Referenties:

ASE Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak (Journal of the American Society of Echocardiography, March 2020, Volume 33, Issue 3)

Richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik. Publicatiedatum 30-03-2017. WIP (Werkgroep Infectie Preventie) https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip

Copyright © 2020 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties