Cardiologisch advies bij Sporten

Sporten na een hartinfarct of met een cardiomyopathie of ICD

pexels-photo

Cardioexpert heeft een ruime ervaring in het verlenen van cardiologische adviezen aan sporters. Het betreft hierbij advies aan professionele sporters en aan amateurs. Het betreft hier bijvoorbeeld adviezen over abnormale geruisen, abnormale ECG's, maar bijvoorbeeld ook over sporten na een hartinfarct of sporten met een cardiomyopathie of met een ICD (inwendige defibrillator).

Sporters worden in de Sport Medische Adviescentra (SMA's ) voor een initiele keuring meestal gekeurd volgens het zogenaamde "Lausanne protocol". Een aantal sportbonden (bv KNVB, hockeybond), maar ook het IOC hebben keuring volgens het Lausanne protocol verplicht gesteld.

Over het algemeen worden de adviezen gevolgd zoals neergelegd in de Amerikaanse "36th Bethesda Conference Eligibility Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities" uit 2005 en de Europese "Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease", ook uit 2005, beide later ge-update. Deze richtlijnen zijn gericht op competitieve sporters (al dan niet professioneel) en gaan uit van een onderscheid in "statische sport" (zoals bv gewichtheffen ) en "dynamisch sport" zoals bv wielrennen

chart

Bij allerlei cardiale ziektebeelden is benoemd wat het aanbevolen beleid is. Grosso modo komt het er op neer dat als er slechts geringe afwijkingen zijn, alles mag,maar bij bijvoorbeeld bepaalde hartspierziekten of ritmestoornissen (ICD) wordt aangeraden alleen "low static, low dynamic" te doen. De richtlijnen worden soms als te restrictief ervaren. Een individuele afweging dient daarom te worden gemaakt.

Er wordt gestreefd naar een zo individueel mogelijk advies aan de sporter, met inachtneming van zijn/haar sportwensen / mogelijkheden aan de ene kant en de cardiale problematiek aan de andere kant.

Voor verdere informatie zie het kopje "Expert Center"

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties