klachtenregeling

CardioExpert is aangesloten bij: Stichting Klachtenregeling.nl

Meestal verloopt het contact met CardioExpert, zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. In dat geval gaat u eerst in gesprek met ons. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en wij kunnen u dan daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen wij het op prijs als u uw bedenkingen uit. Wij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst onze zorg verbeteren.

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris  van “Stichting  Geschillen In De Zorg”.

Voor nadere informatie zij verwezen naar de website van de Stichting Geschillen In de Zorg:  https://www.geschillenindezorg.nl of telefonisch : 085-4858560

Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties