Tarieven

Verzekerde Zorg

Verzekerde zorg kan worden geleverd nadat u bent verwezen naar CardioExpert door uw huisarts, of een medisch specialist. CardioExpert heeft nog geen contracten met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars vergoeden de door CardioExpert berekende kosten daarom op basis van het Passantentarief. Het Passantentarief en de bijbehorende codes vindt u hieronder.

De declaraties gaan direct naar de zorgverzekeraars. Het kan zijn dat de zorgverzekeraars niet het gehele bedrag vergoeden van de declaratie. Mocht dat zo zijn dan neemt CardioExpert het verschil voor haar rekening (“Coulance regeling”). Vermeld zij, dat de declaraties door de zorgverzekeraars met u worden verrekend met inhouding van het wettelijk verplichte “eigen risico” (2021: € 385,--).

Passantentarieven verzekerde zorg CardioExpert 2021 (geen BTW)

Hartonderzoek Declaratiecode Tarief (€)
Beoordelen hartfilmpje, ergometrie, etc 039757 51,62
Echografie van het hart en beoordeling 085070 185,22
Inspanningstest en beoordeling 039844 209,58
Holteronderzoek en beoordeling 039755 195,14
24-uur bloeddrukmeting en beoordeling 039648 187,16

No show verzekerde zorg

Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum Kosteloos
Annulering tussen 48u en 24u vóór de oproepdatum € 50,00
Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum € 100,00
Zonder bericht niet opdagen € 150,00

Second opinion

Een consult voor een second opinion bij Cardioexpert wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars, omdat CardioExpert nog geen contracten met zorgverzekeraars heeft.

Kosten second opinion
Alleen gesprek cardioloog max 1 uur € 150,00

Een Second Opinion is niet BTW plichtig.

Niet verzekerde zorg

Dit betreft over het algemeen zorg geleverd voor keuringen en beoordelingen. Ook de keuringen in het kader van het rijbewijs (CBR) vallen hier onder.
Voor niet verplichte keuringen (verwijzing bv door sportarts, duikerarts) is geen BTW verschuldigd. Voor verplichte keuringen is wel BTW (21 %) verschuldigd. Vliegerkeuringen en Rijbewijskeuringen zijn altijd BTW plichtig.

Bank: NL53 SNSB 0785 5784 39 t.n.v. Cardioexpert

Tarieven onverzekerd CardioExpert

Algemeen

Alleen gesprek cardioloog max 1 uur: € 150,00

Kosten functieonderzoek (verder geen onderzoek cardioloog)

ECG: € 50,00
(ECG met) Echo cor: € 150,00
(ECG met) Ergometrie: € 150,00
(ECG met) Holter:  € 130,00
(ECG met) echo cor, ergometrie en holter: € 325,00
(ECG met) echo cor en ergometrie:  € 275,00
(ECG met) echo cor of ergometrie en holter:  € 225,00

In principe geen BTW verschuldigd


Specialistische Vliegerkeuring

Vliegerkeuring cat 1 met ECG, echo, ergo, holter € 500,00
Vliegerkeuring cat 1 met ECG, 2 functieonderzoeken (echo en ergo, echo of ergo met holter) € 450,00
Vliegerkeuring cat 1 met ECG en 1 functieonderzoek € 400,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG, 3 echo, ergo, holter € 400,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG, 2 functieonderzoeken € 350,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG en 1 functieonderzoek € 300,00

Een vliegerkeuring is BTW plichtig (21 %)


Specialistische Duikkeuring

Duikkeuring professioneel met Ecg, echo, ergo, holter: € 500,00
Duikkeuring professioneel met ECG, 2 functieonderzoeken € 450,00
Duikkeuring professioneel met ECG en 1 functieonderzoek € 400,00
Duikkeuring recreatief met ECG, echo, ergo, holter € 400,00
Duikkeuring recreatief met ECG, 2 functieonderzoeken € 350,00
Duikkeuring recreatief met ECG, 1 functieonderzoek € 300,00

Een professionele duikkeuring is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, dan BTW 21 %
Een recreatieve duikkeuring is niet BTW plichtig.


Specialistische Sportkeuring

Sportkeuring professioneel met Ecg, echo, ergo, holter: € 500,00
Sportkeuring professioneel met ECG, 2 functieonderzoeken € 450,00
Sportkeuring professioneel met ECG, 1 functieonderzoek € 400,00
Sportkeuring recreatief met ECG, echo, ergo, holter € 400,00
Sportkeuring recreatief met ECG, 2 functieonderzoeken € 350,00
Sportkeuring recreatief met ECG, 1 functieonderzoek € 300,00

Een professionele sportkeuring is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, bv een sportclub, deze is dan BTW 21 %
Een recreatieve sportkeuring is niet BTW plichtig.


Specialistische Rijbewijskeuring

Standaard basistarief met 1 x toeslag directe tijd. In overleg uitbreiding directe tijd (€ 43,71 per 15 min), en opslag voor functie-onderzoek. Per functie onderzoek wordt 1 x (ECG) of 2 x (overige onderzoeken) opslag directe tijd gerekend.

basis cardiologische keuring € 138,20
idem , met ECG € 184,26
idem, met ECG en 1 functieonderzoek € 276,38
idem , met ECG en 2 functieonderzoeken € 368,50
idem, met ECG en 3 functieonderzoeken € 414,56

verwijzing “syncope” = basis cardiologische keuring, ECG en 3 functie onderzoeken Rijbewijskeuringen zijn BTW plichtig (21 %)


Specialistische keuringen in het kader van de WIA (wet Inkomen en arbeid), Ziektewet

De verslaggeving vindt plaats volgens de normen van de NVMSR (Nederlandse vereniging voor Medisch Specialistische Registratie).

Beoordeling in kader van ziektewet Volgens opgave offerte
Beoordeling in kader van WIA Volgens opgave offerte

Deze keuringen zijn BTW plichtig (21 %).


Specialistische keuringen voor dansers en musici

Keuring professioneel musicus, danser met Ecg, echo, ergo, holter € 500,00
Keuring professioneel musicus, danser met ECG, 2 functieonderzoeken € 450,00
Keuring professioneel musicus, danser met ECG en 1 functieonderzoek € 400,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, echo, ergo, holter € 350,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, 2 functieonderzoeken € 300,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, 1 functieonderzoek € 275,00

Een keuring voor professionele musici en dansers is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, bv een orkest, dan BTW 21 %

Een keuring voor een amateur musicus of danser is niet BTW plichtig.


No show

Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum Kosteloos
Annulering tussen 48u en 24u vóór de oproepdatum: 25% van het factuurbedrag.
Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum: 50% van het factuurbedrag.
Zonder bericht niet opdagen 100% van het factuurbedrag.


Cardiologisch onderzoek op locatie

ECG € 50,00
Echo cor € 190,00
Ergometrie € 190,00
Holter € 170,00

Bij meerdere onderzoeken op locatie is er een korting van 10 % op de totale som.

Voorts reiskosten functielaborant : € 0,35/km

Of de onderzoeken op locatie wel of niet BTW plichtig zijn, hangt of van de setting.
Bijvoorbeeld:
Voetballers voor de FIFA keuring: wel BTW plichtig
Onderzoek aangevraagd door een sportarts in kader van PMO: niet BTW plichtig


Second opinions

Een second opinion kan worden aangevraagd door:

Uzelf

Uw huisarts

Uw behandelend specialist

Wat wordt vergoed van een second opinion?

Over het algemeen wordt 100 % van de kosten van een second opinion vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten, afhankelijk of er sprake is van gecontracteerde zorg of niet. CardioExpert heeft momenteel geen contracten met de ziektekostenverzekeraars. Het is dus wel zaak dat u met uw ziektekostenverzekeraar overlegt of het consult en/of onderzoek bij CardioExpert wordt vergoed. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor een second opinion kan desgewenst een offerte worden gevraagd, die dan kan worden overlegd aan de ziektekosterverzekeraar.

NB: alhoewel de meeste zorgverzekeraars vermelden dat 100 % van de kosten worden vergoed, betekent dit over het algemeen nog wel, dat u zelf de kosten moet dragen verbonden aan de wettelijke eigen bijdrage. Alleen een second opinion bij een medisch specialist of (indien u een tandartsverzekering heeft) een tandarts wordt vergoed. Een psycholoog, sportarts of huisarts is geen medisch specialist. Second opinions over de mate van arbeidsongeschiktheid worden niet vergoed.

Kosten second opinion

Alleen gesprek cardioloog max 1 uur € 150,00
Second opinion met ECG, 3 echo, ergo, holter € 400,00
Second opinion met ECG, 2 functieonderzoeken € 350,00
Second opinion met ECG en 1 functieonderzoek € 300,00

Een second opinion is niet BTW plichtig

Copyright © 2021 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties