Tarieven

Verzekerde zorg

Voor de tarieven Verzekerde zorg wordt verwezen naar de website van Cardio Expertise Centrum: https://cardioexpertisecentrum.nl/

Niet verzekerde zorg

Dit betreft over het algemeen zorg geleverd voor keuringen en beoordelingen. Ook de keuringen in het kader van het rijbewijs (CBR) vallen hier onder.
Voor niet verplichte keuringen (verwijzing bv door sportarts, duikerarts) is geen BTW verschuldigd. Voor verplichte keuringen is wel BTW (21 %) verschuldigd. Vliegerkeuringen en Rijbewijskeuringen zijn altijd BTW plichtig.

Tarieven onverzekerd CardioExpert

Algemeen

Alleen gesprek cardioloog max 1 uur: € 171,60

Functieonderzoek zonder consult cardioloog alleen aan te vragen door verwijzend arts of specialist

ECG: € 61,40
Echo cor: € 190,60
Ergometrie: € 190,60
Holter: € 169,40
Kosten extra 24 uur holterregistratie (tot max 72u) € 22,90

Bij aanvraag meerdere functieonderzoeken: optelling individuele tarieven.

Tarief spoedkeuring (buiten reguliere spreekuur): € 475,00

In principe geen BTW verschuldigd


Cardiologische Vliegerkeuring

Klasse 1 / Class 1
Vliegerkeuring class 1 met 3 F € 571,90
Vliegerkeuring class 1 met stress-echo (Stress-echo = echo, ergo, echo na inspanning) € 571,90
indien ook nog een Holter (4 F) € 629,00
Vliegerkeuring class 1 met 2 F € 514,70
Vliegerkeuring class 1 met 1 F € 457,50
Klasse 2 / Class 2 of LAPL
Vliegerkeuring class 2 of LAPL met 3 F
€ 457,50
Vliegerkeuring class 2 of LAPL met stress-echo (Stress-echo = echo, ergo, echo na inspanning) € 457,50
indien ook nog een Holter (4F) € 514,70
Vliegerkeuring class 2 of LAPL met 2 F € 400,30
Vliegerkeuring class 2 of LAPL met 1 F € 343,10

Een vliegerkeuring is BTW plichtig (21 %)


Cardiologische Duikkeuring

CardioExpert kan de volgende functieonderzoeken (F) uitvoeren:

 • echo(cardiogram), ergometrie (=fietstest) en 24 uurs Holter registratie,
 • of combinaties hiervan.
 • Bij functieonderzoek wordt altijd een ECG gemaakt.
Duikkeuring professioneel met 3 F € 571,80
Duikkeuring professioneel met 2 F € 514,70
Duikkeuring professioneel met 1 F € 457,70
Duikkeuring recreatief met 3 F € 457,50
Duikkeuring recreatief met 2 F € 400,30
Duikkeuring recreatief met 1 F € 343,10

Een professionele duikkeuring is BTW plichtig (21 %) als de keuring beroepsmatig wordt uitgevoerd.
Een recreatieve duikkeuring is niet BTW plichtig.


Cardiologische Sportkeuring

CardioExpert kan de volgende functieonderzoeken (F) uitvoeren:

 • echo(cardiogram), ergometrie (=fietstest) en 24 uurs Holter registratie,
 • of combinaties hiervan.
 • Bij functieonderzoek wordt altijd een ECG gemaakt.
Sportkeuring professioneel met 3 F € 571,90
Sportkeuring professioneel met 2 F € 514,70
Sportkeuring professioneel met 1 F € 457,50
Sportkeuring recreatief met 3 F € 457,50
Sportkeuring recreatief met 2 F € 400,30
Sportkeuring recreatief met 1 F € 343,10

Een professionele sportkeuring is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, bv een sportclub, deze is dan BTW 21 %
Een recreatieve sportkeuring is niet BTW plichtig.


Cardiologische keuring KNAF racers

Uit te voeren verrichtingen

 • ECG en bloeddruk meting
 • Cardiologische consult (inschatting klachten en risico)
 • Inspanningstest (= ETT = exercise tolerance test)
 • Overdracht gegevens t.b.v. KNAF

Protocol uit te voeren verrichtingen

≤ 59 jaar Alleen ECG en bloeddruk meting, geen consult cardioloog
≥ 50 jaar Aanvullend: 1x per 3 jaar consult cardioloog
1e x > 60 jaar 

Consult cardioloog, ECG en bloeddruk meting, ETT
Daarna jaarlijks ECG en bloeddruk meting
Elke 2 jaar: Consult cardioloog, ECG en bloeddruk meting, ETT

Tarieven KNAF klienten

ECG met bloeddruk meting € 60,40
ECG met bloeddruk meting + consult cardioloog € 114,40
ECG met bloeddruk meting + consult cardioloog + ETT € 264,80

Bij professionele racers is over genoemde bedragen 21% BTW verschuldigd. Voor amateur racers is geen BTW verschuldigd.


Cardiologische Rijbewijskeuring

De tarieven voor een rijbewijs worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Het bestaat uit een Standaard basistarief met Toeslagen directe tijd.

CardioExpert kan de volgende functieonderzoeken (F) uitvoeren:

 • echo(cardiogram), ergometrie (=fietstest) en 24 uurs Holter registratie.
 • Bij functieonderzoek wordt altijd een ECG gemaakt.
consult cardioloog € 161,40
consult cardioloog met ECG € 215,10
consult cardioloog met ECG en 1 F

€ 322,70
consult cardioloog met ECG en 2 F € 376,50
consult cardioloog met ECG en 3 F € 430,30

Bij verwijzing wegens “syncope” (onwelwording) volgt consult cardioloog, ECG en 3 F. Rijbewijskeuringen zijn BTW plichtig (21 %)


Cardiologische keuringen in het kader van de WIA (wet Inkomen en arbeid), Ziektewet, en Arbeidsongeschiktheid of andere redenen

De verslaggeving vindt plaats volgens de normen van de NVMSR (Nederlandse vereniging voor Medisch Specialistische Registratie). Naar aanleiding van het verzoek om expertise wordt een offerte uitgebracht.

Deze keuringen zijn BTW plichtig (21 %).


Cardiologische keuring OVERIG

CardioExpert kan de volgende functieonderzoeken (F) uitvoeren:

 • echo(cardiogram), ergometrie (=fietstest) en 24 uurs Holter registratie
 • of combinaties hiervan.
 • Bij functieonderzoek wordt altijd een ECG gemaakt.
Keuring professioneel met 3 F € 571,90
Keuring professioneel met 2 F € 514,70
Keuring professioneel met 1 F € 457,50
Keuring recreatief met 3 F € 457,50
Keuring recreatief met 2 F € 400,30
Keuring recreatief met 1 F € 343,10

Deze keuring is BTW plichtig (21 %) als deze beroepsmatig wordt uitgevoerd. Een keuring voor een amateur is niet BTW plichtig.


No show

Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum Kosteloos
Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum: 50% van het factuurbedrag.
Zonder bericht niet opdagen 100% van het factuurbedrag.


Cardiologisch onderzoek op locatie (op aanvraag)

ECG € 61,40
Echocardiogram € 217,30
Ergometrie € 217,30
Holter ECG (tot 48u) € 194,80

Bij meerdere onderzoeken op locatie: 10 % korting op de totale som. Reiskosten functielaborant, cardioloog : € 0,45/km

Of de onderzoeken op locatie wel of niet BTW plichtig zijn, hangt of van de setting.
Bijvoorbeeld:
Voetballers voor de FIFA keuring: wel BTW plichtig
Onderzoek aangevraagd door een sportarts in kader van PMO: niet BTW plichtig

Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties