Tarieven

Verzekerde zorg

Voor de tarieven Verzekerde zorg wordt verwezen naar de website van Cardio Expertise Centrum: https://cardioexpertisecentrum.nl/

Niet verzekerde zorg

Dit betreft over het algemeen zorg geleverd voor keuringen en beoordelingen. Ook de keuringen in het kader van het rijbewijs (CBR) vallen hier onder.
Voor niet verplichte keuringen (verwijzing bv door sportarts, duikerarts) is geen BTW verschuldigd. Voor verplichte keuringen is wel BTW (21 %) verschuldigd. Vliegerkeuringen en Rijbewijskeuringen zijn altijd BTW plichtig.

Tarieven onverzekerd CardioExpert

Algemeen

Alleen gesprek cardioloog max 1 uur: € 162,00

Kosten functieonderzoek (verder geen onderzoek cardioloog)

ECG: € 58,00
Echo cor: € 180,00
Ergometrie: € 180,00
Holter: € 160,00

Een afzonderlijk functieonderzoek kan alleen worden aangevraagd door een verwijzend arts. De verwijzend arts krijgt het rapport van het functieonderzoek.

In principe geen BTW verschuldigd


Specialistische Vliegerkeuring

Vliegerkeuring cat 1 met ECG, echo, ergo, holter € 540,00
Vliegerkeuring cat 1 met ECG, 2 functieonderzoeken (echo en ergo, echo of ergo met holter) € 486,00
Vliegerkeuring cat 1 met ECG en 1 functieonderzoek € 432,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG, 3 echo, ergo, holter € 432,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG, 2 functieonderzoeken € 378,00
Vliegerkeuring cat 2 en LAPL met ECG en 1 functieonderzoek € 324,00

Een vliegerkeuring is BTW plichtig (21 %)


Specialistische Duikkeuring

Duikkeuring professioneel met Ecg, echo, ergo, holter: € 540,00
Duikkeuring professioneel met ECG, 2 functieonderzoeken € 486,00
Duikkeuring professioneel met ECG en 1 functieonderzoek € 432,00
Duikkeuring recreatief met ECG, echo, ergo, holter € 432,00
Duikkeuring recreatief met ECG, 2 functieonderzoeken € 378,00
Duikkeuring recreatief met ECG, 1 functieonderzoek € 324,00

Een professionele duikkeuring is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, dan BTW 21 %
Een recreatieve duikkeuring is niet BTW plichtig.


Specialistische Sportkeuring

Sportkeuring professioneel met Ecg, echo, ergo, holter: € 540,00
Sportkeuring professioneel met ECG, 2 functieonderzoeken € 486,00
Sportkeuring professioneel met ECG, 1 functieonderzoek € 432,00
Sportkeuring recreatief met ECG, echo, ergo, holter € 432,00
Sportkeuring recreatief met ECG, 2 functieonderzoeken € 378,00
Sportkeuring recreatief met ECG, 1 functieonderzoek € 324,00

Een professionele sportkeuring is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, bv een sportclub, deze is dan BTW 21 %
Een recreatieve sportkeuring is niet BTW plichtig.


Specialistische Rijbewijskeuring

Standaard basistarief met 1 x toeslag directe tijd. In overleg uitbreiding directe tijd en opslag voor functie-onderzoek. Per functie onderzoek wordt 1 x (ECG) of 2 x (per overige onderzoek) opslag directe tijd gerekend.
Voor de meest recente CBR keuringstarieven wordt verwezen naar de website van het CBR.

basis cardiologische keuring + 1 directe tijd € 152,38
idem , met ECG € 203,16
idem, met ECG en 1 functieonderzoek € 304,72
idem , met ECG en 2 functieonderzoeken € 355,50
idem, met ECG en 3 functieonderzoeken € 406,28

verwijzing “syncope” = basis cardiologische keuring, ECG en 3 functie onderzoeken Rijbewijskeuringen zijn BTW plichtig (21 %)


Specialistische keuringen in het kader van de WIA (wet Inkomen en arbeid), Ziektewet

De verslaggeving vindt plaats volgens de normen van de NVMSR (Nederlandse vereniging voor Medisch Specialistische Registratie).

Beoordeling in kader van ziektewet € 972,00
Beoordeling in kader van WIA € 972,00

Deze keuringen zijn BTW plichtig (21 %).


Specialistische keuringen voor dansers en musici

Keuring professioneel musicus, danser met Ecg, echo, ergo, holter € 540,00
Keuring professioneel musicus, danser met ECG, 2 functieonderzoeken € 486,00
Keuring professioneel musicus, danser met ECG en 1 functieonderzoek € 432,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, echo, ergo, holter € 378,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, 2 functieonderzoeken € 324,00
Keuring amateur musicus, danser met ECG, 1 functieonderzoek € 297,00

Een keuring voor professionele musici en dansers is meestal BTW plichtig (21 %), daar deze wordt aangevraagd door bv een werkgever, bv een orkest, dan BTW 21 %

Een keuring voor een amateur musicus of danser is niet BTW plichtig.


No show

Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum Kosteloos
Annulering tussen 48u en 24u vóór de oproepdatum: 25% van het factuurbedrag.
Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum: 50% van het factuurbedrag.
Zonder bericht niet opdagen 100% van het factuurbedrag.


Cardiologisch onderzoek op locatie

ECG € 54,00
Echo cor € 205,20
Ergometrie € 205,20
Holter € 183,60

Bij meerdere onderzoeken op locatie is er een korting van 10 % op de totale som.

Voorts reiskosten functielaborant : € 0,35/km

Of de onderzoeken op locatie wel of niet BTW plichtig zijn, hangt of van de setting.
Bijvoorbeeld:
Voetballers voor de FIFA keuring: wel BTW plichtig
Onderzoek aangevraagd door een sportarts in kader van PMO: niet BTW plichtig

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties