Echocardiogram

Echocardiografie geeft informatie over de structuur en de functie van uw hart en hartkleppen, Ook geeft het informatie over de snelheid en de richting van uw bloedstroom.

4 kamer echo

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. Deze golven worden teruggekaatst door uw hart en zijn zichtbaar op een beeldscherm. Echografie is een onderzoek dat gedaan wordt met behulp van hoogfrequente geluidsgolven (ultrageluid). Deze methode maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels, zoals in dit geval het hart, de op hen gerichte geluidsgolven sterker weerkaatsen dan andere weefsels. Op deze wijze wordt informatie verkregen over de structuur van het hart. De weerkaatsing van het ultrageluid op de bloedstroom geeft door het Doppler-effect informatie over de snelheid van het bloed dat door het hart stroomt. Het gecombineerde echodoppler onderzoek bij het hart heeft tot doel na te gaan of zich hier onregelmatigheden voordoen, die eventuele klachten kunnen verklaren. 

Opzet en duur van het onderzoek

De voorbereiding neemt ongeveer 5 minuten, het onderzoek zelf ongeveer 20 á 30 minuten.

Wie verricht het onderzoek

Het onderzoek wordt uigevoerd door de hartfunctielaborant of door de cardioloog.

Voorbereiding

Nadat u uw kleren hebt opgehangen neemt u plaats op de behandeltafel. Hier krijgt u op het te onderzoeken gebied gel opgesmeerd (vlekt niet, op waterbasis).

Onderzoek

Vervolgens zal men met de zogenaamde "taster" (transducer) over uw borst gaan. De taster zendt geluid uit naar het onderliggende gebied. Dit geluid wordt onder andere door het hart teruggekaatst en door de taster weer opgevangen. Op deze wijze ontstaat een beeld van uw hart, dat op een TV-scherm zichtbaar gemaakt wordt. Zonodig kan het beeld digitaal worden vastgelegd. Behalve dat men het hart in beeld kan brengen, is het ook mogelijk de snelheid van de bloedstroom daar binnen in waar te nemen. Wordt de versterker aangezet dan wordt de bloedstroom ook nog hoorbaar. Het onderzoek is volkomen pijnloos.

Resultaten

De resultaten zijn niet meteen bekend, want het vergt de nodige deskundigheid om beeld en geluid te interpreteren. Degenen die het onderzoek bij u verricht kan u daarom op het moment zelf nog weinig meedelen. De cardioloog zal u de uitslag mededelen.

Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties