Advies bij besturen van motorrijtuigen

rijbewijs

Een rijbewijs is een grote verantwoordelijkheid. U moet uw voertuig goed onder controle hebben, maar u moet ook in medisch opzicht geschikt zijn om deel te nemen aan het steeds drukker wordende verkeer. Hiervoor heeft de overheid de Verklaring van geschiktheid in het leven geroepen. Deze wordt uitgegeven door het CBR als u aan alle geestelijke en lichamelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig op de weg kan begeven kan het dus mogelijk zijn dat u eerst een medische keuring moet ondergaan.

Eigen verklaring

Om een Verklaring van geschiktheid te krijgen, moet u voordat u uw rijexamen mag afleggen een Eigen verklaring invullen. Deze is verkrijgbaar bij uw rijschool, gemeente of het CBR en bestaat uit vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als u op één of meerdere vragen van deze verklaring 'ja' moet antwoorden, is het nodig om u medisch te laten keuren.
De keurend arts moet met een aantekening op de Eigen verklaring aangeven dat uw medische toestand u er niet van weerhoudt om veilig deel te nemen aan het verkeer. Bij sommige aandoeningen is een onderzoek door een specialist noodzakelijk, bijvoorbeeld bij problemen met het zicht of neurologische aandoeningen. De medisch adviseur van het CBR zal dan op basis van deze onderzoeken kijken of u rijexamen mag doen.

De keuring

Om er zeker van te zijn dat u lichamelijk geschikt bent om een motorvoertuig te besturen, moet de keurend arts een Geneeskundig verslag invullen. Hiervoor ondergaat u een medische keuring. De meeste huisartsen zullen deze niet zelf uitvoeren, omdat een negatief advies de vertrouwensrelatie met de patiënt kan beïnvloeden. U zult dus meestal doorverwezen worden naar een onafhankelijke arts. Mocht een cardiologisch advies nodig zijn dan kunt u uiteraard terecht bij Cardio Expert.

Cardiologisch Advies

CardioExpert verzorgt cardiologische advies voor het CBR op verwijzing van een keurend arts. Er zijn twee soorten rijbewijzen: groep 1: personenauto's, motorrijwielen; groep 2: zware vrachtwagens, bussen. De eisen voor rijbewijzen voor groep 2 zijn zwaarder dan voor groep 1. CardioExpert verzorgt cardiologische adviezen voor zowel groep 1 alsmede groep 2. Voor een snelle afhandeling is het soms noodzakelijk om uw gegevens op te vragen van uw behandeld cardioloog. Eventueel wordt nog aanvullend onderzoek gedaan: bijvoorbeeld een inspanningstest of een echocardiogram.

Voor verdere informatie zie het kopje "Expert Center"

Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties