Richtlijnen bij arbeid & Arbeidsongeschiktheid

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 2007: Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten

De bedrijfsarts kan belangrijke invloed uitoefenen op een goede werkhervatting van de werknemer met een ischemische hartziekte. In de praktijk blijkt het echter niet altijd gemakkelijk te zijn om een juiste inschatting te maken van de belastbaarheid van de werknemer met een ischemische hartziekte.

Download


Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 2007: Achtergrond bij richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten

De bedrijfsarts kan een belangrijke invloed uitoefenen op een goede werkhervatting van mensen; met een ischemische hartziekte. In de praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig te zijn om een juiste inschatting te maken van de belastbaarheid van een werknemer met een ischemische hartziekte.

Download


Gezondheidsraad(GR) 2008: Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Whiplash Associated Disorder I/II, Aspecifieke Lage Rugpijn (herziening 2008), Hartinfarct (herziening 2008).

In dit advies presenteert de Gezondheidsraad het laatste in een reeks van in totaal tien verzekeringsgeneeskundige protocollen, alsmede herzieningen van de eerste twee protocollen in de reeks. De protocollen zijn bedoeld ter ondersteuning van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling en worden uitgebracht op verzoek van de minister van SZW.

Download


Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) 2008: Verzekeringsgeneeskundige protocollen: COPD Chronisch hartfalen

Er bestaat een brede behoefte om het verzekeringsgeneeskundig handelen beter te onderbouwen met kennis en onderzoek. Een constatering die ook door de Raad voor Gezondheidsonderzoek is gedaan in 2004

Download


Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties