Richtlijnen Duiken

European Diving Technology Committee (EDTC). Fitness to Dive Standards Guidelines for Medical Assessment of Working Divers.

The medical, mental and physical fitness of all commercial divers is important for the safety of the work operations they participate in. Lack of medical fitness represents a hazard for the diver as well as for the other members of the crew.

Download


Fitness to Dive Recreatieve duikers. hoofdstuk Cardiologie van Rienks in het boek Duikgeneeskunde , theorie en praktijk (JJ Brandt Corstius, SM Dermout, L Feenstra, ed, 2006) (enigszins gewijzigd).

Er zijn geen wettelijk bepaalde normen voor recreatieve duikers. Duikers, aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) worden gekeurd volgens de "Keuringsrichtlijnen Sportduiken" van de Nelos-NOB, (Utrecht, 2001).

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD). Duiken met trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia.

Deze richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met gebruik van medicamenten die een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken, namelijk rombocytenaggregatieremmers en anticoagulantia.

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).Richtlijn gewicht, conditie, duiken

Een toereikende lichamelijke conditie is van essentieel belang voor het veilig beoefenen van de duiksport.
Ten eerste moet een duiker in staat zijn zichzelf èn zijn buddy te handhaven in de onderwateromgeving
en aan de oppervlakte.

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).Standpunt ‘Hypertensie en Duiken’

Dit standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met een hypertensie. Er is geen gerandomiseerd onderzoek beschikbaar naar de invloed van hyperbare omstandigheden op complicaties van hypertensie en hiervoor gebruikte antihypertensiva.

Download


Cardiovascular risk assessment in divers

Similar to aviation, diving is performed in an environment in which acute incapacitation may lead to a fatal
outcome. In aeromedicine, a pilot is considered “unfit to fly” when the cardiovascular event risk exceeds one percent per annum, the so-called 1% rule. In diving no formal limits to cardiovascular risk have been established.

Download


South Pacific Underwater Medicine Society guidelines for cardiovascular risk assessment of divers

The South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) diving medical for recreational scuba divers was last reviewed in 2011. From 2011 to 2019, considerable advancements have occurred in cardiovascular risk assessment relevant to divers. The SPUMS 48th (2019) Annual Scientific Meeting theme was cardiovascular risk assessment in diving

Download


Persistent foramen ovale closure in divers with a history of decompression sickness

To study the effect of percutaneous patent foramen ovale (PFO) closure in divers with a history of decompression
sickness (DCS).

Download


Diving with hypertension and antihypertensive drugs

Diving with hypertension and antihypertensive drugs

Download


Systematic review on the effects of medication under hyperbaric conditions: consequences for the diver

Physiological changes are induced by immersion, swimming and using diving equipment. Divers must be fit to dive. Using medication may impact the capacity to adapt to hyperbaric conditions.

Download


SCUBA diving in Adult Congenital Heart Disease

Abstract Conventionally, scuba diving has been discouraged for adult patients with congenital heart disease (ACHD). This restrictive sports advice is based on expert opinion in the absence of high-quality diving-specific studies.

Download


Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties