Richtlijnen Duiken

European Diving Technology Committee (EDTC). Fitness to Dive Standards Guidelines for Medical Assessment of Working Divers.

The medical, mental and physical fitness of all commercial divers is important for the safety of the work operations they participate in. Lack of medical fitness represents a hazard for the diver as well as for the other members of the crew.

Download


Fitness to Dive Recreatieve duikers. hoofdstuk Cardiologie van Rienks in het boek Duikgeneeskunde , theorie en praktijk (JJ Brandt Corstius, SM Dermout, L Feenstra, ed, 2006) (enigszins gewijzigd).

Er zijn geen wettelijk bepaalde normen voor recreatieve duikers. Duikers, aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) worden gekeurd volgens de "Keuringsrichtlijnen Sportduiken" van de Nelos-NOB, (Utrecht, 2001).

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD). Duiken met trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia.

Deze richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met gebruik van medicamenten die een verhoogde bloedingsneiging veroorzaken, namelijk rombocytenaggregatieremmers en anticoagulantia.

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).Richtlijn gewicht, conditie, duiken

Een toereikende lichamelijke conditie is van essentieel belang voor het veilig beoefenen van de duiksport.
Ten eerste moet een duiker in staat zijn zichzelf èn zijn buddy te handhaven in de onderwateromgeving
en aan de oppervlakte.

Download


Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).Standpunt ‘Hypertensie en Duiken’

Dit standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde formuleert voorwaarden voor het sportduiken in combinatie met een hypertensie. Er is geen gerandomiseerd onderzoek beschikbaar naar de invloed van hyperbare omstandigheden op complicaties van hypertensie en hiervoor gebruikte antihypertensiva.

Download


Copyright © 2020 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties