Richtlijnen scheepvaart

Handleiding Medische Keuringen Scheepvaart 2023

De Medisch Adviseur Scheepvaart is altijd bereid tot overleg. De verantwoordelijkheid voor een beslissing tot goed- of afkeuring ligt echter bij de keurend arts.

Download


Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties